Co robimy, a czego nie widać

Co robimy, a czego nie widać

działamy

Wiele z naszych działań, powiedzmy sobie szczerze…nie wygląda spektakularnie. Ciężko prezentuje się je na Instagramie i Facebooku, bo wyglądają nudno i często są żmudną, ciężką pracą. Ale to one prowadzą do kluczowych zmian. Dlatego dzisiaj, z okazji Dnia Organizacji Społecznych, pokazujemy Wam co robimy na co dzień. Przedstawiamy krótko nasze działania rzecznicze, strażnicze,  edukacyjne.

Spotkania w Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego

Spotkania w Radzie WTP odbywają się raz w miesiącu i trwają..4 h. Pracujemy na nich nad rekomendacjami dla Warszawskiego Transportu Publicznego z różnych dziedzin – tematów zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy. My w Radzie pilnujemy kwestii związanych z dogodnymi przesiadkami, likwidacją barier na przystankach (w tym nielegalnego parkowania), wydzielania miejsc dla wózków i rodziców z małymi dziećmi oraz kobietami w ciąży, bezpieczeństwem przejazdów, w tym szkoleniem kierowców czy tym, jak powinna być rozwiązana kwestia przewożenia rowerów w komunikacji miejskiej. Wiele z naszych wytycznych zostało już zrealizowanych:

 • konsultacje taboru WTP, podczas którego osoby z różnymi ograniczeniami wskazywały swoje potrzeby i bolączki związane z konstrukcją tramwajów, wagonów metra, SKM i autobusów. Wnioski z tych konsultacji ZTM wdraża do ogłaszanych przez siebie przetargów na nowe składy;
 • szkolenia kierowców, w których m.in. położony został nacisk na pomoc w wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów osobom z wózkami dziecięcymi, gdy taka pomoc zostanie zasygnalizowana;
 • zmiany w oznaczeniach pojazdów. Na nasz wniosek ZTM systematycznie wprowadza nowe i dodatkowe oznakowanie dotyczące miejsc uprzywilejowanych. Przykładem są wydzielone kolorem na podłodze autobusów miejsca dla wózków. Oznakowania te możecie już zobaczyć w autobusach firmy Mobilis. Aktualnie obsługują one linie: 102, 139, 159, 181, 194, 197 ( tylko w dni wolne) ; 220, 255, 397 i 707. Analogiczne oznakowanie zastosowano także w autobusach marki Scania firmy ITS Michalczewski, na liniach: 118, 152 i 178. W trochę mniejszych autobusach marki Otokar firmy Arriva również zastosowano już takie oznakowanie: 107 ( w dni wolne); 196, 211, 212, 214, 225 ( w dni wolne) , 245 i 332;
 • kampania społeczna dot. ustępowania i nie zajmowania miejsc uprzywilejowanych, która odbędzie się w tym roku.

Spotkania w Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

Spotkania KDS ds. Transportu odbywają się dwa razy w miesiącu, a zakres prac komisji jest bardzo obszerny. Konsultujemy szereg planów związanych z rozbudową linii tramwajowych, przebudową dróg i skrzyżować, tworzeniem nowych połączeń transportowych, a także kwestią zieleni w mieście. Nasz głos w pracach komisji podkreśla bezpieczeństwo pieszych, również przez ograniczanie ruchu samochodowego w ścisłym centrum i jego uspokajanie w newralgicznych obszarach miasta, likwidację barier architektonicznych, problemem parkowania na chodnikach co uniemożliwia swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych czy sprawy związane z ruchem pieszym i rowerowym. Kładziemy nacisk na konieczność wytyczania „dróg rowerowych”, nie „ścieżek rowerowych”, czyli przesunięcia ruchu rowerowego z chodników na ulice. Tak, gdzie nie jest to możliwe, wskazujemy na konieczność tworzenia fizycznych barier – pasa zieleni lub innej, która oddzieli ruch pieszy od rowerowego co zwiększy bezpieczeństwo spacerujących z dziećmi. Podczas spotkania z Prezydentem Soszyńskim 19.02.br., odpowiedzialnym za transport w m.st. Warszawy, mówiliśmy o konieczności podjęcia intensywnych działań przez miasto i jego służby, które ograniczą nielegalne parkowanie na chodnikach.

Testowanie miejsc przyjaznych rodzinom

Projekt Zmaluchem.pl jest najstarszym projektem, nad którym pracujemy. Stworzony z myślą o rodzicach, którzy szukają miejsc na obiad, kolacje, kawę – niekoniecznie tych dedykowanych dzieciom, ale w szczególności tych, które są włączające. Miejsc dla dorosłych, w których można pojawić się z dzieckiem bez obaw. Obecnie na stronie www.zmaluchem.pl jest ponad 240 miejsc – restauracji, kawiarnii, domów kultury, basenów, sal zabaw. Każde osobiście przez nas sprawdzone. To godziny podróży po Warszawie, litry wypitych kaw, setki obejrzanych toalet, przewijaków, kącików dla dzieci. Sprawdzamy czystość, dostępność wózkiem, bezpieczeństwo kącików dla dzieci, karty pod kątem zdrowego jedzenia dla dzieci. każde miejsce opisujemy, oceniamy i oznaczamy, abyście łatwo i szybko mogli znaleźć to najlepsze dla siebie.

Otwieramy miejsca kultury

Systematycznie udzielamy się na formach, w dyskusjach, bierzemy udział w warsztatach, podczas których pokazujemy przedstawicielom instytucji kultury dlaczego i jak otwierać się na rodziców z dziećmi. Do tej pory braliśmy udział w think-tankach organizowanych przez muzeum POLIN: „Muzeum odpowiedzialne społecznie” oraz „Dziecko w muzeum”, które odbędzie się w marcu br., działaniach w ramach akcji #muzealniaki, w tym konferencji „Muzeum nie tylko dla dzieci”, a także konferencji „Czy potrzebne nam muzea dla dzieci?”.

Zmiana organizacji pracy warszawskich przedszkoli

Od sierpnia 2018 r. prowadzimy działania, których celem ma być zmiana organizacji pracy przedszkoli, z naciskiem te w Warszawie. Rozpoczęliśmy od kampanii edukacyjnej „Mój przedszkolak” skierowanej do rodziców, aby pokazać im, jakie prawa do opieki przedszkolnej i żłobkowej mają. Od kilku miesięcy kontaktujemy się z władzami poszczególnych miast, aby zbadać w jaki sposób oni organizują pracę przedszkoli w wakacje. Intensywnie nalegamy na spotkanie z władzami Warszawy, aby pokazać im te rozwiązania i opowiedzieć o potrzebach rodziców i problemach dzieci i całych rodzin związanych z wakacyjną przerwą w przedszkolach.

Kampania mój przedszkola

Konsultujemy projekty, plany, dokumenty

Średnio jeden na kwartał. Do tej pory złożyliśmy uwagi i wnioski do 16 rządowych i miejskich dokumentów i planów skierowanych do konsultacji społecznych. Były to zarówno plany modernizacji wybranych obszarów Warszawy, jak i duże dokumenty takie jak: program Dostępność +, studium zagospodarowanie przestrzennego Warszawy czy Strategia Zrównoważonego Rozwoju. We wszystkich wnioskach zwracamy uwagę na potrzeby rodziców z małymi dziećmi, w szczególności związane z dostępnością architektury i przestrzeni publicznej, co ma bezpośredni wpływ na ich równość w społeczeństwie.

 

Podoba Ci się to co robimy? Uważasz nasze działania za wartościowe?
Wesprzyj nas!

Wsparcie finansowe od osób indywidualnych pozwala nam codziennie zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną i otwartą na rodziców z dziećmi. Możesz nam w tym pomóc wpłacając darowiznę online lub przelewem na konto fundacji: 85 1140 2004 0000 3002 7734 3755 . Dziękujemy!

 

Konsultujemy projekt ustawy o dostępności

Konsultujemy projekt ustawy o dostępności

działamy

Wysłaliśmy swoje uwagi do projektu ustawy Dostępność +. Proponowana ustawa, niestety wbrew założeniom programu, nie uwzględnia potrzeb szerokiej grupy osób o ograniczonej mobilności, a skupia się jedynie na rozwiązaniach skierowanych do osób niepełnosprawnych. Taki stan rzeczy wydaje się niewiele zmieniać w obecnej rzeczywistości, gdy Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych funkcjonuje już od lat.

Dostępność przestrzenna i architektoniczna rodziców z dziećmi jest kluczowym czynnikiem determinującym ich pełne korzystanie z praw społecznych. Dlatego tez zgłosiliśmy do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju swoje uwagi do projektu ustawy. Znajdziecie je TU.formularz_uwagi (1)

Testujemy tabor warszawskiej komunikacji miejskiej

Testujemy tabor warszawskiej komunikacji miejskiej

działamy, najnowsze

26 lipca uczestniczyliśmy w testach taboru zorganizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wydarzenie jest odpowiedzią na jedną z wypracowanych przez Radę Warszawskiego Transportu Publicznego rekomendacji. Celem testów było przekazanie uwag związanych z łatwością wejścia i wyjścia, swobodą zajęcia miejsca, możliwości zakupu biletu czy jasności informacji wizualnej i dźwiękowej dla osób o ograniczonych możliwościach. Na ręce ZTM przekazaliśmy szereg uwag związanych z potrzebami rodziców podróżujących z dziećmi, zarówno tych w wózkach jak i już nieco starszych, czy konieczności zmiany na prawidłowe oznaczeń związanych z prawidłowym ustawianiem wózka dziecięcego. Uwagi te mają być wytycznymi dla kolejnych zamówień autobusów i tramwajów, które jeździć będą po ulicach Warszawy.

Konsultujemy raport nt. realizacji SDG’s w Polsce

Konsultujemy raport nt. realizacji SDG’s w Polsce

działamy, najnowsze

Skierowaliśmy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nasze uwagi do raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. 

Nasze uwagi dotyczyły celu nr: 5, 8 i 11, czyli tych które dotycząc działań naszej Fundacji. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami przekazanych przez nas uwag.

Cel 1.WYELIMINOWAĆ UBÓSTWO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH NA CAŁYM ŚWIECIE

Uwaga:
Brak dalekiej perspektywy uwzględniającej skutki programu 500+ oraz dostępności opieki nad dziećmi do lat 3. jedynie na poziomie 33% do 2020 r.

Uzasadnienie:
Kobiety rezygnujące z powrotu do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem – czy to z powodu świadczenia 500+ kontra niskopłatna praca czy z powodu braki opieki nad dzieckiem pozostają bez zabezpieczenia specjalnego w przyszłości. Mimo, że Państwo prowadzi działania wspierające w chwili gdy wychowują one małe dzieci nie myśli o tych kobietach w perspektywie. W momencie, gdy dzieci będą już samodzielne, wejdą w system szkolnictwa lub osiągną pełnoletniość kobiety pozostają bez pracy, z długoletnią luką zawodową i bez zabezpieczenia emerytalnego, co skazuje je na ubóstwo. Konieczne jest wdrożenie programu gwarantującego zabezpieczenie emerytalne kobietom, które zajmują się domem, opieką nad dziećmi.

Cel 5. OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI I WZMOCNIĆ POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT

Uwaga:
1. Brak działań zamierzających do podziału obowiązków domowych, w szczególności opieki nad dziećmi pomiędzy obojgiem rodziców.

Uzasadnienie:
Wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, ograniczenie dyskryminacji w pracy ze względu na posiadane lub planowane dzieci, w ujęciu systemowym będzie możliwe jedynie wtedy, gdy obowiązki związane z założeniem i posiadaniem rodziny będą dzielone pomiędzy obojga rodziców. Jak pokazują statystyki liczba ojców korzystająca z dobrowolnego urlopu ojcowskiego rośnie, ale niestety w tempie niezadowalającym. Jedynie rozwiązanie prawne narzucające podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy obojga rodziców w systemie „take it or lost it” będzie miała realny wpływ na zmianę obecnej sytuacji. Liczba niepracujących kobiet-matek w wieku produkcyjnym, w stosunku do liczby niepracujących kobiet w tym samym przedziale wiekowym jest zatrważająco większa. Nierówność w płacach utrwala jedynie tą sytuację – przy braku opieki nad dzieckiem to kobieta rezygnuje z pracy. Zaś długoletnia przerwa zawodowa skutkuje wykluczeniem z rynku pracy i dalszym ubóstwem (związanym m.in. z brakiem zabezpieczenia emerytalnego). Obowiązkowy podział urlopu rodzicielskiego między obojga rodziców nie tylko zmieni sytuację rodzinną Polaków, ale też nastawienie pracodawców. Wiedząc, że tak samo mężczyzna jak i kobieta „zniknie” na jakiś czas, gdy w rodzinie pojawi się dziecko nie będzie prowadziło do dyskryminacji kobiet przy rekrutacji lub obsadzaniu na kierowniczych stanowiskach.

Uwaga:
Brak programu edukacyjnego/zachęcającego dla przedsiębiorców związanego z elastycznymi formami zatrudnienia, równością płac, udzielaniem urlopów rodzicielskich mężczyznom.

Uzasadnienie:
Nie można pozostawiać kwestii wyrównania szans kobiet na rynku pracy jedynie na barkach kobiet. Rząd powinien stworzyć długoletni program edukacyjny dla przedsiębiorców, „wymuszający” zmianę standardów związanych z wprowadzaniem elastycznych form zatrudnienia i innych działań wspierających rodziny, a co za tym idzie, wpierających kobiety w powrocie do pracy.

Uwaga:
Brak alternatywnych form opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie:
Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3., mimo że jest niezbędne dla zwiększenia odsetka matek wracających do pracy, jest przedsięwzięciem czaso i finansowo chłonnym. Alternatywne formy wspierania opieki nad dzieckiem – dotacje do prywatnych placówek, opieki niani, rodzicielskich klubów malucha może w zdecydowany sposób zwiększyć dostępność opieki nad dzieckiem, w szczególności w mniejszych ośrodkach miejskich. Wpieranie alternatywnych form opieki daje też szanse rodzicom na znalezienie sposobu funkcjonowania w rodzinie i w pracy najbardziej dla nich odpowiedniego. Nie wszyscy rodzice chcą oddawać dziecko do żłobka na 8-9 godzin i pracować w pełnym wymiarze etatu.

CEL 8. PROMOWAĆ STABILNY I INKLUZYWNY WZROST GOSPODARCZY, PEŁNE I PRODUKTYWNE ZATRUDNIENIE ORAZ GODNĄ PRACĘ DLA WSZYSTKICH LUDZI

Uwaga:
Brak działań związanych z wynagrodzeniem pracy w domu kobiet-matek.

 1. Uzasadnienie:
  Wiele kobiet, w szczególności młodych matek decyduje się na pozostanie z dzieckiem w domu, przez pierwsze 3 lata jego życia. Jest to zgodne z zaleceniami lekarzy, pediatrów i psychologów, którzy wskazują że więź budowana z dzieckiem w tym okresie jest szczególnie ważna i wpływa na rozwój dziecka w dalszych latach. Kobiety wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci często decydują się na niewracanie do pracy zawodowej co związane jest z liczbą obowiązków domowych i wyzwaniami związanymi z wychowywaniem dzieci, zapewnienim im opieki itp. Godna praca to taka, która pozwala nam na zaspokojenia naszych potrzeb bytowych, ale również na rozwijanie naszego potencjały w sposób jaki chcemy, adekwatny do naszej aktualnej sytuacji zawodowej. Dlatego też kobiety powinny mieć wybór czy chcą pozostać w domu czy wrócić do pracy, kiedy i na jak długo. Jednak wybór, aby był realny nie może być wyborem pomiędzy zajęciem które przynosi świadczenie finansowe, a takim które go nie przynosi. Praca kobiet (i mężczyzn) związana z opieką nad dziećmi (czwórką lub więcej) powinna być odpłatna i zapewniać godne życie oraz zabezpieczenie emerytalne na godnym poziomie.

Uwaga:
Brak działań wywierających presję na przedsiębiorcach związanych z działaniami work&family balance.

Uzasadnienie:
Godna praca to taka, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, spełnianie się w pracy jak i w domu. W strategii nie ma zawartych żadnych działań, które wywierałyby presję na przedsiębiorcach, aby wprowadzali w swoich firmach rozwiązania z zakresu work&family balance, czyli takich które pozwalają pracownikom na łączenie roli pracownika i rodzica. Takie działania i oczekiwania rządu powinny być zawarte w strategicznym dokumencie rozwojowym dla przedsiębiorstw.

CEL 11. UCZYNIĆ MIASTA I OSIEDLA LUDZKIE BEZPIECZNYMI, STABILNYMI, ZRÓWNOWAŻONYMI ORAZ SPRZYJAJĄCYMI WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

 1. Uwaga:
  Zbyt łagodne podejście do problemu zanieczyszczenia środowiska.
 2. Uzasadnienie:
  Obecne zanieczyszczenie środowiska w polskich miastach jest zatrważające. NIepodejmowanie stanowczych działań na poziomie centralnym i brak obligatoryjnych działań na poziomie lokalnym związanym z koniecznością zmniejszenia poziomu smogu odbiera szanse obywatelom, w szczególności dzieciom, na zdrowy i zrównoważony rozwój. Poziomy zanieczyszczenia niepozwalające na korzystanie z placów zabaw, terenów zielonych jest dyskryminujące i zagrażające zdrowiu i życiu.

Uwaga:
Brak strategicznego podejścia do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w miastach.

Uzasadnienie:
Rząd powinien wymuszać na samorządach wprowadzanie programów ograniczenia ruchu samochodowego w miastach. Samochody nie tylko zatruwają powietrze, ale również powodują że życie w miastach jest niebezpieczne, w szczególności dla dzieci. Nie mają one możliwości samodzielnego poruszania się w przestrzeni przydomowej – dom, szkoła, sklep, plac zabaw, park, co ogranicza ich samodzielność, wymuszając asystę opiekuna nawet przy codziennych, najprostszych zadaniach. Samorządy powinny być obligowane do zamieniania terenów publicznych z parkingów i ulic na parki i tereny zielone.

Uwaga:
Lokalne standardów dostępności

Uzasadnienie:
Rząd powinien wymuszać na samorządach tworzenie i wprowadzanie lokalnych standardów dostępności. Standardy powinny dotyczyć wszystkich aspektów życia społecznego – komunikacji publicznej, tworzenia ciągów pieszych i samochodowych, parków, placów zabaw, placów miejskich i powinny uwzględniać potrzeby wszystkich grup obywateli, w szczególności osób z różnymi formami niepełnosprawności, osób starszych, rodziców z dziećmi.

Całość komentowanego raportu można znaleźć TU.