NIEDZIELNE POPOŁUDNIE – premierowy spektakl Tatry MŁYN

NIEDZIELNE POPOŁUDNIE – premierowy spektakl Tatry MŁYN

najnowsze, patronaty, wydarzenia

Rodzic w mieście objął patronatem NIEDZIELNE POPOŁUDNIE – nowy, mocno osadzony w tematyce rodzicielskiej spektakl Teatru MŁYN, zrealizowany przez Fundację Artystyczną Młyn. Premiera już 24 listopada o godz. 19:00.

Autorką scenariusza jest Natalia Fijewska-Zdanowska, a na scenie zobaczymy Paulinę Holtz i Michała Sitarskiego. W NIEDZIELNYM POPOŁUDNIU odnajdziemy wiele dobrze nam znanych obrazków z życia rodzica, ale też trudną refleksję nad kryzysem dojrzałego związku i nad dorastaniem do rodzicielstwa. Pełny opis spektaklu: http://mlyn.org/portfolio/niedzielne-popoludnie/

Bilety: https://www.kupbilecik.pl/baza-4845-niedzielne.popoludnie.html#

Zapraszamy!

Testujemy tabor warszawskiej komunikacji miejskiej

Testujemy tabor warszawskiej komunikacji miejskiej

działamy, najnowsze

26 lipca uczestniczyliśmy w testach taboru zorganizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wydarzenie jest odpowiedzią na jedną z wypracowanych przez Radę Warszawskiego Transportu Publicznego rekomendacji. Celem testów było przekazanie uwag związanych z łatwością wejścia i wyjścia, swobodą zajęcia miejsca, możliwości zakupu biletu czy jasności informacji wizualnej i dźwiękowej dla osób o ograniczonych możliwościach. Na ręce ZTM przekazaliśmy szereg uwag związanych z potrzebami rodziców podróżujących z dziećmi, zarówno tych w wózkach jak i już nieco starszych, czy konieczności zmiany na prawidłowe oznaczeń związanych z prawidłowym ustawianiem wózka dziecięcego. Uwagi te mają być wytycznymi dla kolejnych zamówień autobusów i tramwajów, które jeździć będą po ulicach Warszawy.

#muzealniaki zapraszają na Dzień muzeów dla dzieci

#muzealniaki zapraszają na Dzień muzeów dla dzieci

najnowsze, patronaty

W ramach akcji #muzealniaki, której jesteśmy Partnerem, 3 czerwca 2018 roku odbędzie się Dzień muzeów dla dzieci – z tej okazji w wielu dolnośląskich muzeach i galeriach sztuki zaplanowane zostały specjalne bezpłatne atrakcje dla dzieci i rodziców. Fundacja „Rodzic w mieście” jest partnerem akcji #muzealniaki i patronuje temu wydarzeniu.

W czerwcu 2017 roku Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu zainicjowało akcję #muzealniaki, by pokazać, że na interakcję z kulturą nigdy nie jest za wcześnie, a wizyta w muzeum czy w galerii sztuki może być ciekawa także dla rodziców z najmłodszymi dziećmi. Temat ten wielokrotnie poruszaliśmy na naszym blogu KLIK i zajmowaliśmy się nim w ramach działań Fundacji.

fot. Lukasz Giza

Polskie instytucje coraz częściej otwierają przestrzenie dla szerokiego grona odbiorców, również tych najmłodszych. Projekty wystaw w galeriach i muzeach wzbogacane są o elementy audiowizualne i multimedialne, przez co mówią językiem niekiedy bardziej naturalnym dla młodszych odbiorców. Odkrywanie historii, zwłaszcza przez pryzmat ciekawych świata, obdarzonych ogromną wyobraźnią i niezniechęconych szkolnym obowiązkiem najmłodszych dzieci, okazuje się fascynujące również z perspektywy rodzica. Niemowlę może być znakomitym towarzyszem podczas zwiedzania, zaś starsze pociechy, odpowiednio zaktywizowane do obcowania z kulturą, na pewno w pełni skorzystają z takiej wizyty. Tym samym akcja #muzealniaki nabiera pozytywnego, społecznego wymiaru. Od startu w 2017 roku do akcji #muzealniaki przystąpili partnerzy, którzy deklarują przyjazne nastawienie do wizyt dzieci.

W rocznicę startu #muzealniaków, tuż po Dniu Dziecka, 3 czerwca 2018 roku zapraszamy na Dzień muzeów dla dzieci! W wielu dolnośląskich muzeach i galeriach sztuki zaplanowane zostały specjalne bezpłatne atrakcje dla dzieci i rodziców. W zależności od specyfiki danej instytucji będą to m.in. warsztaty, zajęcia edukacyjne, wyjątkowe niespodzianki w przestrzeniach ekspozycyjnych, które zostaną bezpłatnie udostępnione najmłodszym zwiedzającym oraz ich opiekunom.

W ramach Dnia muzeów dla dzieci 3 czerwca 2018 specjalne atrakcje przygotowały następujące instytucje z Wrocławia: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza, galeria Awangarda BWA Wrocław, galeria Dizajn BWA Wrocław, galeria SIC! BWA Wrocław, galeria Studio BWA Wrocław, Centrum Sztuki WRO, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Współczesne Wrocław oraz Fundacja Art Transparent i MPK Wrocław. W akcję zaangażowane są też następujące muzea z Dolnego Śląska: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Powozów Galowice, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Miedzi w Legnicy, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

fot. Lukasz Giza

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza oraz na stronach partnerskich  instytucji. Wszystkie wydarzenia w ramach Dnia muzeów dla dzieci odbywają się bezpłatnie, na część spotkań i warsztatów obowiązują wcześniejsze zapisy (wg ustaleń organizatorów). Program wydarzeń znajdziecie pod TYM linkiem 

#muzealniaki pokazują, że w muzeach i galeriach sztuki jest miejsce dla rodziców z dziećmi
#muzealniaki zachęcają do wspólnego poznawania kultury i sztuki
#muzealniaki to dzieci w każdym wieku: niemowlaki, przedszkolaki i uczniowie
#muzealniaki tworzą modę na muzea!

Konsultujemy raport nt. realizacji SDG’s w Polsce

Konsultujemy raport nt. realizacji SDG’s w Polsce

działamy, najnowsze

Skierowaliśmy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nasze uwagi do raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. 

Nasze uwagi dotyczyły celu nr: 5, 8 i 11, czyli tych które dotycząc działań naszej Fundacji. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami przekazanych przez nas uwag.

Cel 1.WYELIMINOWAĆ UBÓSTWO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH NA CAŁYM ŚWIECIE

Uwaga:
Brak dalekiej perspektywy uwzględniającej skutki programu 500+ oraz dostępności opieki nad dziećmi do lat 3. jedynie na poziomie 33% do 2020 r.

Uzasadnienie:
Kobiety rezygnujące z powrotu do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem – czy to z powodu świadczenia 500+ kontra niskopłatna praca czy z powodu braki opieki nad dzieckiem pozostają bez zabezpieczenia specjalnego w przyszłości. Mimo, że Państwo prowadzi działania wspierające w chwili gdy wychowują one małe dzieci nie myśli o tych kobietach w perspektywie. W momencie, gdy dzieci będą już samodzielne, wejdą w system szkolnictwa lub osiągną pełnoletniość kobiety pozostają bez pracy, z długoletnią luką zawodową i bez zabezpieczenia emerytalnego, co skazuje je na ubóstwo. Konieczne jest wdrożenie programu gwarantującego zabezpieczenie emerytalne kobietom, które zajmują się domem, opieką nad dziećmi.

Cel 5. OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI I WZMOCNIĆ POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT

Uwaga:
1. Brak działań zamierzających do podziału obowiązków domowych, w szczególności opieki nad dziećmi pomiędzy obojgiem rodziców.

Uzasadnienie:
Wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, ograniczenie dyskryminacji w pracy ze względu na posiadane lub planowane dzieci, w ujęciu systemowym będzie możliwe jedynie wtedy, gdy obowiązki związane z założeniem i posiadaniem rodziny będą dzielone pomiędzy obojga rodziców. Jak pokazują statystyki liczba ojców korzystająca z dobrowolnego urlopu ojcowskiego rośnie, ale niestety w tempie niezadowalającym. Jedynie rozwiązanie prawne narzucające podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy obojga rodziców w systemie „take it or lost it” będzie miała realny wpływ na zmianę obecnej sytuacji. Liczba niepracujących kobiet-matek w wieku produkcyjnym, w stosunku do liczby niepracujących kobiet w tym samym przedziale wiekowym jest zatrważająco większa. Nierówność w płacach utrwala jedynie tą sytuację – przy braku opieki nad dzieckiem to kobieta rezygnuje z pracy. Zaś długoletnia przerwa zawodowa skutkuje wykluczeniem z rynku pracy i dalszym ubóstwem (związanym m.in. z brakiem zabezpieczenia emerytalnego). Obowiązkowy podział urlopu rodzicielskiego między obojga rodziców nie tylko zmieni sytuację rodzinną Polaków, ale też nastawienie pracodawców. Wiedząc, że tak samo mężczyzna jak i kobieta „zniknie” na jakiś czas, gdy w rodzinie pojawi się dziecko nie będzie prowadziło do dyskryminacji kobiet przy rekrutacji lub obsadzaniu na kierowniczych stanowiskach.

Uwaga:
Brak programu edukacyjnego/zachęcającego dla przedsiębiorców związanego z elastycznymi formami zatrudnienia, równością płac, udzielaniem urlopów rodzicielskich mężczyznom.

Uzasadnienie:
Nie można pozostawiać kwestii wyrównania szans kobiet na rynku pracy jedynie na barkach kobiet. Rząd powinien stworzyć długoletni program edukacyjny dla przedsiębiorców, „wymuszający” zmianę standardów związanych z wprowadzaniem elastycznych form zatrudnienia i innych działań wspierających rodziny, a co za tym idzie, wpierających kobiety w powrocie do pracy.

Uwaga:
Brak alternatywnych form opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie:
Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3., mimo że jest niezbędne dla zwiększenia odsetka matek wracających do pracy, jest przedsięwzięciem czaso i finansowo chłonnym. Alternatywne formy wspierania opieki nad dzieckiem – dotacje do prywatnych placówek, opieki niani, rodzicielskich klubów malucha może w zdecydowany sposób zwiększyć dostępność opieki nad dzieckiem, w szczególności w mniejszych ośrodkach miejskich. Wpieranie alternatywnych form opieki daje też szanse rodzicom na znalezienie sposobu funkcjonowania w rodzinie i w pracy najbardziej dla nich odpowiedniego. Nie wszyscy rodzice chcą oddawać dziecko do żłobka na 8-9 godzin i pracować w pełnym wymiarze etatu.

CEL 8. PROMOWAĆ STABILNY I INKLUZYWNY WZROST GOSPODARCZY, PEŁNE I PRODUKTYWNE ZATRUDNIENIE ORAZ GODNĄ PRACĘ DLA WSZYSTKICH LUDZI

Uwaga:
Brak działań związanych z wynagrodzeniem pracy w domu kobiet-matek.

  1. Uzasadnienie:
    Wiele kobiet, w szczególności młodych matek decyduje się na pozostanie z dzieckiem w domu, przez pierwsze 3 lata jego życia. Jest to zgodne z zaleceniami lekarzy, pediatrów i psychologów, którzy wskazują że więź budowana z dzieckiem w tym okresie jest szczególnie ważna i wpływa na rozwój dziecka w dalszych latach. Kobiety wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci często decydują się na niewracanie do pracy zawodowej co związane jest z liczbą obowiązków domowych i wyzwaniami związanymi z wychowywaniem dzieci, zapewnienim im opieki itp. Godna praca to taka, która pozwala nam na zaspokojenia naszych potrzeb bytowych, ale również na rozwijanie naszego potencjały w sposób jaki chcemy, adekwatny do naszej aktualnej sytuacji zawodowej. Dlatego też kobiety powinny mieć wybór czy chcą pozostać w domu czy wrócić do pracy, kiedy i na jak długo. Jednak wybór, aby był realny nie może być wyborem pomiędzy zajęciem które przynosi świadczenie finansowe, a takim które go nie przynosi. Praca kobiet (i mężczyzn) związana z opieką nad dziećmi (czwórką lub więcej) powinna być odpłatna i zapewniać godne życie oraz zabezpieczenie emerytalne na godnym poziomie.

Uwaga:
Brak działań wywierających presję na przedsiębiorcach związanych z działaniami work&family balance.

Uzasadnienie:
Godna praca to taka, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, spełnianie się w pracy jak i w domu. W strategii nie ma zawartych żadnych działań, które wywierałyby presję na przedsiębiorcach, aby wprowadzali w swoich firmach rozwiązania z zakresu work&family balance, czyli takich które pozwalają pracownikom na łączenie roli pracownika i rodzica. Takie działania i oczekiwania rządu powinny być zawarte w strategicznym dokumencie rozwojowym dla przedsiębiorstw.

CEL 11. UCZYNIĆ MIASTA I OSIEDLA LUDZKIE BEZPIECZNYMI, STABILNYMI, ZRÓWNOWAŻONYMI ORAZ SPRZYJAJĄCYMI WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

  1. Uwaga:
    Zbyt łagodne podejście do problemu zanieczyszczenia środowiska.
  2. Uzasadnienie:
    Obecne zanieczyszczenie środowiska w polskich miastach jest zatrważające. NIepodejmowanie stanowczych działań na poziomie centralnym i brak obligatoryjnych działań na poziomie lokalnym związanym z koniecznością zmniejszenia poziomu smogu odbiera szanse obywatelom, w szczególności dzieciom, na zdrowy i zrównoważony rozwój. Poziomy zanieczyszczenia niepozwalające na korzystanie z placów zabaw, terenów zielonych jest dyskryminujące i zagrażające zdrowiu i życiu.

Uwaga:
Brak strategicznego podejścia do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w miastach.

Uzasadnienie:
Rząd powinien wymuszać na samorządach wprowadzanie programów ograniczenia ruchu samochodowego w miastach. Samochody nie tylko zatruwają powietrze, ale również powodują że życie w miastach jest niebezpieczne, w szczególności dla dzieci. Nie mają one możliwości samodzielnego poruszania się w przestrzeni przydomowej – dom, szkoła, sklep, plac zabaw, park, co ogranicza ich samodzielność, wymuszając asystę opiekuna nawet przy codziennych, najprostszych zadaniach. Samorządy powinny być obligowane do zamieniania terenów publicznych z parkingów i ulic na parki i tereny zielone.

Uwaga:
Lokalne standardów dostępności

Uzasadnienie:
Rząd powinien wymuszać na samorządach tworzenie i wprowadzanie lokalnych standardów dostępności. Standardy powinny dotyczyć wszystkich aspektów życia społecznego – komunikacji publicznej, tworzenia ciągów pieszych i samochodowych, parków, placów zabaw, placów miejskich i powinny uwzględniać potrzeby wszystkich grup obywateli, w szczególności osób z różnymi formami niepełnosprawności, osób starszych, rodziców z dziećmi.

Całość komentowanego raportu można znaleźć TU.

 

Premiera katalogu „Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców”

Premiera katalogu „Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców”

najnowsze, news

Można już pobrać katalog „Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców”

 

Katalog prezentujący dobre praktyki  miał swoją premierę podczas największego i najważniejszego wydarzenia dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – 7. Targów CSR na Stadionie PGE Narodowym.

POBIERZ KATALOG

Więcej o projekcie można przeczytać TU

Katalog zrealizowany został pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz CSR Consulting. Dziękujemy za skład i grafikę katalogu firmie Media in Motion.