Głośno mówimy o prawie do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.