Fundacja Rodzic w mieście została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS: 0000697187
NIP: 368444938
REGON: 7010719498

Statut Fundacji do pobrania TU