O projekcie

Projekt „Rodzic w pracy” prowadzony przez Fundację „Rodzic w mieście” wspiera realizację Globalnych Celów Rozwoju (SDG’s), w szczególności Celu 5 – Równość płci oraz Celu 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca.

Wraz z dzieckiem w rodzinie pojawia się konflikt związany z obowiązkami i ambicjami zawodowymi a nową rolą społeczną. Mimo, że w Polsce kobiety stanowią 64% osób z wyższym wykształceniem, to one najczęściej rezygnują lub ograniczają pracę zawodową na rzecz opieki nad dzieckiem. Te, które starają się łączyć oba obszary skarżą się na przepracowanie, zmęczenie i w efekcie wypalenie zawodowe. Wprowadzane rozwiązania z zakresu Work & Family balance mają korzystnie wpłynąć na możliwość realizacji zawodowych ambicji i opieki nad dziećmi, bez uszczerbku dla żadnego z tych obszarów.