Pomagamy firmom wdrażać projekty Work&Family balance, szkolimy, promujemy dobre praktyki…

„Rodzic w pracy” to projekt, który wspiera realizację Globalnych Celów Rozwoju (SDG’s), w szczególności Celu 5 – Równość płci oraz Celu 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca.

Wraz z dzieckiem w rodzinie pojawia się konflikt związany z obowiązkami i ambicjami zawodowymi a nową rolą społeczną. Mimo, że w Polsce kobiety stanowią 64% osób z wyższym wykształceniem, to one najczęściej rezygnują lub ograniczają pracę zawodową na rzecz opieki nad dzieckiem. Te, które starają się łączyć oba obszary skarżą się na przepracowanie, zmęczenie i w efekcie wypalenie zawodowe. Wprowadzane rozwiązania z zakresu Work & Family balance mają korzystnie wpłynąć na możliwość realizacji zawodowych ambicji i opieki nad dziećmi, bez uszczerbku dla żadnego z tych obszarów.

„Rodzic w pracy – najciekawsze projekty z zakresu work&family balance”

W ramach projektu Fundacja „Rodzic w mieście” przygotowała katalog . ciekawych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które pozwalają pracownikom na godzenie ról zawodowych i rodzicielskich. Projekt odbył się pod patronatem Karty Różnorodności oraz CSR Consulting.

POBIERZ KATALOG

O Karcie Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, a w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

O CSR Consulting

Misją CSR Consulting jest inspirowanie do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i budowania trwałych relacji z otoczeniem. CSR Consulting jest firmą specjalizującą się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *