fbpx

Głośno mówimy o prawie do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.

Świeżo upieczony rodzic nie przestaje nagle być odbiorcą kultury, ale musi być świadomy licznych ograniczeń w dostępie do instytucji i wydarzeń kulturalnych dla rodzin z małymi dziećmi. A przecież, w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie…”, im wcześniej zafundujemy maluchom inspirującą dawkę sztuki, tym większa szansa, że wyrosną na kompetentnych i wrażliwych odbiorców kultury.

W ramach prowadzonych projektów kulturalnych wizytujemy warszawskie instytucje kultury, analizując ich funkcjonalność i dostępność pod kątem odwiedzających je rodziców z małymi dziećmi, a także promujemy wartościowe wydarzenia kulturalne skierowane do najmłodszych oraz inicjatywy mające na celu włączanie rodzin z małymi dziećmi do życia kulturalnego społeczności. Uczestniczymy w warsztatach, szkoleniach i konferencjach poświęconych idei muzeum otwartego i odpowiedzialnego społecznie. Jesteśmy partnerem i patronem medialnym akcji #muzealniaki, zainicjowanej przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Patronujemy również innym wartościowym inicjatywom kulturalnym (m.in. projektowi “Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo” prowadzonemu przez zespół Stowarzyszenia “Pracownia Etnograficzna” oraz projektom teatralnym Fundacji Młyn).