fbpx

Pracujemy z biznesem tworząc programy wspierające rodziców w godzeniu ról.

  • Godna praca to taka, która pozwala zaspokoić wszystkie nasze potrzeby egzystencjonalne, ale także taka która pozwala nam na rozwijanie naszego potencjału, w sposób dla nas odpowiedni, odpowiadający naszej sytuacji życiowej. Wierzymy, że możliwość łączenia rozwoju zawodowego z posiadaniem rodziny jest podstawowym prawem każdego człowieka i rozwiązaniem możliwym do realizacji. Dlatego głośno mówimy o tym, że pracodawca ma ogromny wpływ na kreowanie przyjaznego miejsca pracy i godnej pracy dla każdego, bez względu na płeć.
    Nasze postulaty włączają się w politykę osiąganie Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ, w szczególności Celu nr 5 i Celu nr 8.

  • Wydaliśmy katalog najciekawszych dobrych praktyk pracodawców, które wspierają rodziców w miejscu pracy (więcej);
  • Organizujemy spotkania Klubu Przedsiębiorczych Mam w Warszawie (więcej);
  • Bierzemy udział w debatach i wydarzeniach związanych z rynkiem pracy i CSR.

Więcej o działaniach z obszaru wspierania przedsiębiorczości rodziców i wspierania biznesu przeczytasz na naszym blogu w kategorii Work&Family balance.