fbpx

Pomagamy firmom wdrażać projekty Work&Family balance, szkolimy, promujemy dobre praktyki…

„Rodzic w pracy” to projekt, który wspiera realizację Globalnych Celów Rozwoju (SDG’s), w szczególności Celu 5 – Równość płci oraz Celu 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca.

Wraz z dzieckiem w rodzinie pojawia się konflikt związany z obowiązkami i ambicjami zawodowymi a nową rolą społeczną. Mimo, że w Polsce kobiety stanowią 64% osób z wyższym wykształceniem, to one najczęściej rezygnują lub ograniczają pracę zawodową na rzecz opieki nad dzieckiem. Te, które starają się łączyć oba obszary skarżą się na przepracowanie, zmęczenie i w efekcie wypalenie zawodowe. Wprowadzane rozwiązania z zakresu Work & Family balance mają korzystnie wpłynąć na możliwość realizacji zawodowych ambicji i opieki nad dziećmi, bez uszczerbku dla żadnego z tych obszarów.

Zobacz też:
Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców.
Macierzyństwo a aktywność zawodowa – raport z badania