fbpx

Miasto

Ciągłe narażenie na zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego (w szczególności z silników Diesla), takie jak dwutlenek azotu, powoduje poważne szkody dla zdrowia dzieci: astmę, choroby płuc i serca, uszkodzenie komórek mózgowych i zmniejszenie zdolności uczenia się. Hałas generowany przez ruch kołowy towarzyszy dzieciom codziennie. Samochody zajmują przestrzeń nieproporcjonalnie dużą w stosunku do liczby ich użytkowników. Zamiast zieleni, terenów do zabawy, bezpiecznych ulic, które służą pieszych i projektowane są pod ich potrzeby mamy parkingi, rozjeżdżone trawniki, zastawione chodniki.

Dlatego działamy na rzecz zmiany zmiany naszych miast! Chcemy czystych od spalin, bezpiecznych i zielonych ulic, na których dzieci i ich rodzice czują się bezpiecznie. Wierzymy, że dzieci posiadają takie samo prawo do miasta jak dorośli, są ich pełnoprawnymi mieszkańcami i ich potrzeby powinny być uwzględniane w procesach urbanistycznych i architektonicznych.

Miasto dla ludzi

W 2019 r. utworzyliśmy inicjatywę Alternatywna Warszawa, która zrzesza ludzi i organizacje działające na rzecz propieszej i rowerowej Stolicy. Jesteśmy członkami Federacji Piesza Polska, Warszawskiej Masy Krytycznej, Kongresie Ruchów Miejskich, grupy roboczej akcji Nasz Rzecznik ds. Klimatu i Środowiska i Clean Cities Campaign, w ramach których działamy na rzecz tworzenia zrównoważonych, zielonych i demokratycznych miast. Konsultujemy strategiczne dokumenty, programy i plany na poziomie samorządowym i krajowym, m.in. Krajową Politykę Miejską i Koncepcję Rozwoju Kraju 2050. Uczestniczymy w debatach i konferencjach w obszarze miejskim pokazując potrzeby i perspektywę rodziców i dzieci. Zasiadamy w Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu m.st. Warszawy oraz Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Szkolne Ulice

Szkolne ulice służą jako parkingi i drogi dojazdowe dla samochodów. Są zanieczyszczone, niebezpieczne i betonowe. W porannym szczycie zanieczyszczenie związane z dowożeniem dzieci do szkół może to aż 25% całego zanieczyszczenia generowanego przez ruch kołowy. Dzieci są pełnoprawnymi mieszkańcami miast. Otoczenie szkoły powinno odpowiadać na ich potrzeby, pozwalać na swobodę ruchu i dawać przestrzeń do samodzielności. Dlatego tworzymy nowe, włączające, zdrowe i bezpieczne szkolne ulice.

Ulice szkolne są skutecznym narzędziem do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza w miejscach, w których nasze dzieci spędzają znaczną część dnia. Na przykład w Londynie wykazano, że ulice szkolne zmniejszają poziom dwutlenku azotu w powietrzu nawet o 23% i znacznie ograniczają ruch pojazdów w ciągu dnia.

Ulice szkolne oddają też przestrzeń zajętą przez samochody ludziom do lepszego wykorzystania niż tylko transport motoryzacyjny, a jednocześnie są niezbędne do osiągnięcia zeroemisyjnej mobilności i skutecznej ochrony klimatu. 

Wydaliśmy broszurę dla nauczycieli „Do szkoły bez samochodu„, w której pokazujemy społeczny, zdrowotny i środowiskowy aspekt codziennych wyborów komunikacyjnych rodziców, zachęcając nauczycieli do podejmowania tego zagadnienia podczas godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami.

W 2021 r. rozpoczęliśmy projekt „Alternatywna Warszawa – Nowa Szkolna Ulica„, w którym pracując z 5 warszawskimi lokalnymi społecznościami przyszkolnymi wypracowywaliśmy nową formę szkolnej ulicy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Wiosną 2022 r. jako jedyni w Polsce i tej części Europy zorganizowaliśmy akcję #StreetsForKids, która była częścią europejskiego dnia mobilizacji na rzecz tworzenia szkolnych ulic. W jej ramach odbyło się 389 akcji w 18 krajach w 233 miastach!Ulice dla dzieci

Wierzymy, że dzieci są pełnoprawnymi mieszkańcami miast, a ich miejsce nie jest jedynie na zamkniętych placach zabaw. Działamy na rzecz włączania dzieci w procesy partycypacyjne związane z projektowaniem przestrzeni miejskiej, prowadzimy warsztaty i działania rzecznicze pokazujące perspektywę i potrzeby dzieci oraz ich rodziców. Jesteśmy członkami grupy Placemaking Kids Europe, globalnej sieci placemakerów pracujących nad rozwiązaniami badającymi i pokazującymi perspektywę odbierania i korzystania z miasta przez dzieci.

Szkolne ulice są zanieczyszczone, niebezpieczne i betonowe.  W piątek 6 maja pokazywaliśmy, jak może wyglądać bezpieczne, włączająca i odpowiadająca na potrzeby dzieci szkolna ulica.