fbpx

Fundacja „Rodzic w mieście” powstała z potrzeby reprezentacji w debacie publicznej rodziców żyjących w miastach oraz ograniczania wszechobecnego wykluczeniu rodziców z dziećmi z życia społecznego i kulturalnego.

W art. 32 Konstytucji RP czytamy, że „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Jest to wytyczna dla naszych działań.

Chcemy głośno mówić o potrzebach rodziców i ich pełnym prawie do korzystania z miasta, swobodnego poruszania się po nim, łatwego podróżowania, robienia zakupów czy karmienia piersią. Współpracując z instytucjami administracji publicznej chcemy zmieniać prawo i tworzyć architekturę przyjazną i dostępną dla rodziców. Działamy w Komisjach Dialogu Społecznego, jesteśmy członkami Rady Warszawskiego Transportu Publicznego oraz Federacji „Piesza Polska”

Godzenie pracy zawodowej i rodzicielstwa zawsze było wyzwaniem. Ale jest nim szczególnie teraz, gdy od pracowników wymaga się niemalże pełnej dyspozycyjności, dojazd z domu do miejsca pracy potrafi zająć godziny, a dostęp do instytucji opieki nad dziećmi jest ograniczony i niewystarczający. Dlatego też przekonujemy biznes, że tworzenie programów wspierających rodziców w miejscu to korzyść nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla pracodawcy. Promujemy dobre praktyki firm odpowiedzialnych społecznie, które mierzą się z wyzwaniem zarządzania różną grupą pracowników, w tym także rodziców.

Fundacja powstała na bazie bloga Rodzic w mieście, który działa od maja 2016 r.