fbpx

Fundacja „Rodzic w mieście” regularnie aplikuje o dofinansowanie działań i projektów mieszczących się w obszarach działalności statutowej.

Do tej pory udało nam się otrzymać dofinansowania od:

Narodowego Instytutu Wolności na udział przedstawicielki Fundacji w konferencji, która odbywa się pod hasłem “All inclusive! Museums as places for ALL children”, 22-26 października 2019 r.

Hands On! International Association of Children in Museums zrzesza praktyków muzealnych z całego świata, pracujących z dziećmi w muzeach dla dzieci, klasycznych instytucjach kultury oraz centrach nauki. Misją stowarzyszenia jest profesjonalizacja oferty muzealnej dla dzieci, dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami oraz wsparcie instytucji kultury jako miejsc ważnych i atrakcyjnych dla dzieci z różnych grup społecznych oraz uwzględniających ich specyficzne potrzeby.

W dniach 22-26 października 2019 r. członkowie i sympatycy Hands On! spotykają się na 12. konferencji, która odbywa się pod hasłem “All inclusive! Museums as places for ALL children”. W konferencji weźmie udział przedstawicielka fundacji – Joanna Barczuk.

Jak tworzyć muzea i projektować wystawy dostępne i atrakcyjne dla rodzin i dzieci? W jaki sposób włączać najmłodszych w działania instytucji kultury? Jakie wyzwania stoją przed muzealnikami w kontekście zmienających się potrzeb publiczności i rozwoju nowoczesnych narzędzi? Co dla muzeum oznacza “all inclusive”?

Te oraz wiele innych ciekawych tematów, liczne prelekcje, debaty, warsztaty, inspirujące spotkania i rozmowy, a także wizyty studyjne we frankfurckich muzeach – to wszystko czeka na nas na konferencji organizowanej przez Hands On.

Wyjazd przedstawicielki fundacji na konferencję finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

Miasta st. Warszawy na realizację projektu „Klub Przedsiebiorczych Mam +, rozpocznij swój biznes” – cykl warsztatów dla mam tworzących swoje biznesy.

Funduszu Aktywni Obywatele na realizację projektu „Alternatywna Warszawa – Nowa Szkolna Ulica” .

Fundacja Rodzic w mieście (Lider projektu) wraz z Warszawskim Alarmem Smogowym oraz Fundacją Wzornictwo i Ład realizuje projekt Alternatywna Warszawa – nowa szkolna ulica, którego celem jest stworzenie modelu współpracy szkoły, rodziców, dzieci i mieszkańców z władzami na rzecz realnej zmiany szkolnej ulicy na bezpieczniejszą, zachęcenie do zmiany nawyków podróży do szkoły oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Więcej o projekcie znaleźć można na stronie: www.nowaszkolnaulica.pl

Narodowego Instytutu Wolności na udział przedstawicielki Fundacji w konferencji Child in the City, która odbywała się  5-7 października 2022 r.

Child in the City World Conference to największa w Europie tego typu konferencja, skupiająca środowisko osób pracujących w obszarze włączania dzieci w życie społeczne, w różnych jego aspektach, z całego świata. `Do tej pory nie na żadnej z dotychczasowych 10 edycji konferencji oficjalnie nie brali udziału przedstawiciele z Polski. Mimo, że konferencja rokrocznie skupia przedstawicieli z różnych zakątków świata, w tym całej Europy, reprezentacja Polski nie istnieje. Dlatego udział w rocznicowej edycji, w tak kluczowym dla rozwoju społecznego momencie jest niezwykle istotny. Udział przedstawiciela z Polski, do tego z organizacji pozarządowej, która działa na rzecz włączenia dzieci do życia społeczno i kulturalnego, zmieni pozycję naszego kraju wśród międzynarodowej publiczności, a prezentacja podejmowanych przez nas działań, możliwość rozmów kuluarowych i pracy warsztatowej, pozwoli na pokazanie podejmowanych w Polsce działania w tym obszarze. 

Relacja z naszego udziału w konferencji dostępna jest TU.