fbpx

Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców

Fundacja „Rodzic w mieście” przygotowała katalog ciekawych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które pozwalają pracownikom na godzenie ról zawodowych i rodzicielskich. Projekt odbywa się pod patronatem Karty Różnorodności oraz CSR Consulting.

POBIERZ KATALOG

O Karcie Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, a w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

O CSR Consulting

Misją CSR Consulting jest inspirowanie do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i budowania trwałych relacji z otoczeniem. CSR Consulting jest firmą specjalizującą się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.